Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Znak C-19 „koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" stosuje się w miejscu, w którym warunki terenowe umożliwiają jazdę bez konieczności stosowania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.
Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy