Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków
Znaleziono wszystkich: 68
Znak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami.
Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu.
Oznacza początek drogi bez przejazdu.
Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym Przejście dla pieszych lub dwiema liniami w poprzek jezdni
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię.
Znak ten oznacza wjazd na drogę ekspresową. droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych.
Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.
Znak ten informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.
Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.
Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz: Tablice dodatkowe).
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Informuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych.
Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala.
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności