Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków
Znaleziono wszystkich: 28
Informuje o czynnym przejściu granicznym.
Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Informuje o granicy obszaru administracyjnego.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Znak ten umieszcza się na drodze, której część jest zamknięta dla ruchu drogowego. Wskazuje on trasę najbliższego dogodnego objazdu tego odcinka
Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni.
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności