Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A- 4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Polityka Prywatności