Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A- 4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna.