Kategoria znaków

Znak A- 4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni.
Polityka Prywatności