Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A- 9 Przejazd kolejowy z zaporami

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami" stosuje się przed przejazdem kolejowym z zaporami zamykającymi całą szerokość jezdni (kategoria A) lub półzaporami zamykającymi wjazd na przejazd (kategoria B).

Oprócz znaków A-9 przed przejazdem kolejowym stosuje się słupki wskaźnikowe G-1, a mianowicie:
1) z trzema kreskami, znak G-1a umieszczany pod tarczą znaku ostrzegawczego;
2) z dwiema kreskami, znak G-1b umieszczany na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu;
3) z jedną kreską, znak G-1c umieszczany na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu

Znak G-1a umieszcza się bezpośrednio pod tarczą znaku ostrzegawczego lub pod tabliczką, jeżeli jest ona pod znakiem. Znaki G-1b i G-1c umieszcza się na tej samej wysokości co znak G-1a.

Jeżeli na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h widoczność przejazdu z drogi jest mniejsza niż 100 m oraz na jezdniach jednokierunkowych, znak A-9 ze słupkami wskaźnikowymi umieszcza się także po lewej stronie jezdni, z tym że po tej stronie stosuje się słupki wskaźnikowe G-1d, G-1e i G-1f.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Znak R-3 „tablica szlaku rowerowego lokalnego” wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym lokalnym.
Polityka Prywatności