Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A-10 Przejazd kolejowy bez zapór

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Znak A-10 „przejazd kolejowy bez zapór" stosuje się przed przejazdami kolejowymi bez zapór lub półzapór — wyposażonymi w samoczynną sygnalizację świetlną (kategoria C) lub niewyposażonymi w żadne z wymienionych urządzeń (kategoria D).

Przed przejazdami kolejowymi kategorii C i D szczególnie niebezpiecznymi ze względu na:
— ostry kąt (poniżej 60°) przecięcia się drogi z linią kolejową lub
— bliskość toru kolejowego przebiegającego równolegle do osi drogi, lub
— przebieg linii kolejowej w łuku

należy stosować pod znakiem A-10 tabliczkę T-7 podającą schematycznie rzeczywisty układ torów i drogi na takim przejeździe. Bezpośrednio przed przejazdem kolejowym kategorii C i D oraz przed przejściami użytku publicznego dla pieszych (kategoria E), bez obsługiwanego urządzenia zabezpieczającego, umieszcza się znak „Krzyż św. Andrzeja":
— o pojedynczych ramionach, znak G-3 przed przejazdami kolejowymi na liniach jednotorowych,
— o podwójnych dolnych ramionach, znak G-4 przed przejazdami kolejowymi na liniach dwu- i wielotorowych.

Znaki G-3 i G-4 należy umieszczać w miejscu, w którym — w związku z ruchem pociągu — powinien być zatrzymany pojazd na drodze, a więc nie bliżej niż 5 m od skrajnej szyny; przed przejściami odległość ta nie może być mniejsza niż 3 m od skrajnej szyny. Wymienione odległości mogą być zwiększone, jeżeli:
— poprawi to widoczność znaku z drogi,
— ze względu na ostry kąt przecięcia się linii kolejowej z drogą, konieczne jest zapewnienie co najmniej 3 m odległości pojazdu od skrajnej szyny, mierząc w linii prostopadłej do osi toru.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Ostatnie:
25.02.2009 16:19
Dodał(a): ~miłośnik kolei
Najładniejszy znak drogowy :)
Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd; sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności