Kategoria znaków

Znak A-11A Próg zwalniający

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Znak A-11a „próg zwalniający" umieszcza się przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniającymi. Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi zwalniające, prędkość powinna być ograniczona do wartości, przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający. Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości (znak B-43) lub w strefie zamieszkania (znak D-40), a przejazd przez nie może odbywać się z prędkością większą lub równą ustalonej dla tej strefy, to znaków B-33 można nie stosować.

ostatnia zmiana: 2015-08-14
Komentarze
Ostatnie:
24.09.2021 13:00
Dodał(a): ~Prado
Bardzo dobrze, e są budowane garby ja całe lata nie mogłam przejść koło swojego bloku i odkąd mamy garb to odżyliśmy bardzo pozytywnie komentujemy my mieszkańcy zresztą tak jest na całym cywilizowanym świecie. Mogłyby być lepszej jakości wbudowane w droge
25.02.2021 12:40
Dodał(a): ~Gustaw Miethling
Zbędna praca i marnotrawstwo naszej forsy, zaniechać dublowania istoty znaczenia znaków .A11 spełnia swoje jako znak w takich sprawach. Garby leżących milicjantów to głupota ,nie adekwatna do roli jaką mają spełniać. Spłaszczone pod ciężarem kół nie odnawiane a często powyrywane leżą na poboczu .Zastosujcie podwyższenie przejścia do poziomu chodnika umożliwiając lepszą komunikację starszym i schorowanym w imię dbałości o dobro nas obywateli. A obywatel to wasz wyborca ,jest szansa o zaistnienie w pamięci po wsze czasy. Znak A11 i konsekwencje wynikające z przepisów zapewnią bezpieczeństwo na drogach ,ochraniając naszych obywateli przed wypadkami .
Polityka Prywatności