Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A-12C Zwężenie jezdni - lewostronne

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.

Znak A-12c „zwężenie jezdni — lewostronne" umieszcza się przed miejscami, w których jezdnia jest zwężona z lewej strony.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna.