Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A-13 Ruchomy most

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy

Znak A-13 „ruchomy most" stosuje się przed czynnymi, ruchomymi mostami (zwodzonymi, obrotowymi). Przed tymi obiektami mogą być również stosowane znaki ograniczające ruch na moście lub przed nim, np. zakazujące wyprzedzania, ograniczające prędkość lub masę pojazdu dopuszczonego do przejazdu. Przed mostem powinna być zainstalowana sygnalizacja świetlna do nadawania co najmniej sygnału czerwonego.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna.