Kategoria znaków

Znak A-13 Ruchomy most

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy

Znak A-13 „ruchomy most" stosuje się przed czynnymi, ruchomymi mostami (zwodzonymi, obrotowymi). Przed tymi obiektami mogą być również stosowane znaki ograniczające ruch na moście lub przed nim, np. zakazujące wyprzedzania, ograniczające prędkość lub masę pojazdu dopuszczonego do przejazdu. Przed mostem powinna być zainstalowana sygnalizacja świetlna do nadawania co najmniej sygnału czerwonego.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Polityka Prywatności