Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A-15 Śliska jezdnia

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.

Znak A-15 „śliska jezdnia" stosuje się przed odcinkami drogi, stanowiącymi niebezpieczeństwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni, której kierujący może się nie spodziewać, a spowodowanej:
— zmianą rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfaltowego na kostkową),
— różnym czasem układania nawierzchni tego samego rodzaju,
— stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.