Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A-18A Zwierzęta gospodarskie

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich

Znak A-18a „zwierzęta gospodarskie" stosuje się do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny przepęd zwierząt gospodarskich wzdłuż lub w poprzek drogi, np. przy ośrodkach hodowlanych, pastwiskach itp.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna.