Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego

Znak A-27 „nabrzeże lub brzeg rzeki" stosuje się przed odcinkami dróg ogólnodostępnych, przebiegającymi po nabrzeżu lub po wysokim brzegu rzeki albo kanału, gdy odległość ich brzegu od krawędzi jezdni jest mniejsza od 10 m.

Znak A-27 stosuje się również przed miejscami, w których droga prowadząca w kierunku obszaru wodnego znajduje się w ostrym tuku w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru. Znaku A-27 nie stosuje się, gdy na wymagającym oznakowania odcinku drogi umieszczono bariery ochronne.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala.
Polityka Prywatności