Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A-32 Oszronienie jezdni

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi

Znak A-32 „oszronienie jezdni" stosuje się wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się w okresach, gdy jeszcze nie występuje na innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem stalowym, oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na których często zdarza się lokalne oszronienie jezdni.

Znak A-32 stosowany jako świetlny wskazuje rzeczywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na podstawie pomiarów z urządzeń umieszczonych przy drodze lub na nawierzchni.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Znak AT-4 „stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
Polityka Prywatności