Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B- 1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach" stosuje się w celu zamknięcia odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów.

Przyczynami zamknięcia ruchu na drodze są w szczególności:
— prowadzenie robót w pasie drogowym,
— zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp.,
— przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów,
— przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

Jeżeli dopuszcza się odstępstwa od stosowania się do znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem należy stosować tekst np. o treści: „Nie dotyczy TAXI", „Nie dotyczy samochodów osobowych"

Jeżeli znak B-1 jest umieszczony na wylocie ze skrzyżowania, to na wlotach pozostałych dróg, odpowiednio do warunków lokalnych, stosuje się znaki dopełniające: zakazu B-21 i B-22, znaki nakazu od C-1 do C-8 lub znaki F-6.

W przypadku gdy pod znakiem B-1 umieszczono tabliczkę z napisem „Nie dotyczy...", wówczas pod zastosowanymi dopełniającymi znakami zakazu lub nakazu należy również umieścić tabliczki z takimi samymi napisami.

Stosując znaki dopełniające, należy uwzględnić to, że znak B-21 zabrania również zawracania. Podobnie zabronienie tego manewru może wynikać ze znaków nakazu. Jeżeli wprowadzenie zakazu wykonywania tego manewru nie jest uzasadnione, to należy zastosować znak F-6.

Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się, w jakich godzinach obowiązuje, np. „w godz. 16—19", „w godz. 21—6".

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 15:08:09
Komentarze
Ostatnie:
31.05.2019 18:24
Dodał(a): ~bbb
Znak B 1 z tabliczką "nie dotyczy mieszkańców" odczytuję, że mieszkaniec może podjechać pod swoją posesję lub dom, ale czy może zaparkować pojazd? Bardzo ważne!
13.05.2019 12:13
Dodał(a): ~qwerty
Do tutanctunnel:
Jeśli już coś piszesz, to zrób to tak, żeby to było zrozumiałe i było z sensem. W dodatku warto sprawdzić informacje - cytuję Twoje: "...Kolumny Pieszych może wejść na znak B-1" - owszem kolumna może wejść NA ZNAK, jak się tylko zmieści, ale znak B-1 zabrania ruchu na drodze tak oznaczonej kolumny pieszych.
Pewnie pojęcia nie masz dlaczego tak jest?...
6.05.2019 16:58
Dodał(a): ~tutanctunnel
Po pierwsze znak B-1 nie zabrania ruchu pieszych. Kolumny Pieszych może wejść na znak B-1. Znak B-41 zabrania ruch pieszych.
Gdy postawi się znaki B-1 i B-41 to wtedy nie będzie można wjechać i nie będzie można wejsc.
Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Polityka Prywatności