Kategoria znaków

Znak B- 9 Zakaz wjazdu rowerów

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.

Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów", wyrażający zakaz ruchu rowerów i wózków rowerowych, stosuje się w celu wyeliminowania ruchu tych pojazdów przede wszystkim z dróg o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiącej niebezpieczeństwo dla jadących rowerami. Dotyczyć to będzie głównie dróg z przewagą samochodów ciężarowych, autobusów itp. Ponadto znak B-9 stosuje się na drogach, w obrębie których lub w pobliżu których wyznaczono drogę dla rowerów, a znak nakazujący korzystanie z tej drogi może nie być dobrze widoczny dla kierujących rowerami.

Znak B-9 stosuje się w szczególności:
— na odcinkach dróg posiadających wydzielony poza koroną drogi ciąg rowerowy, pieszo-rowe- rowy, drogi dojazdowe,
— wzdłuż odcinków dróg nowobudowanych, np. obwodnic, w celu pozostawienia obsługi ruchu rowerowego na sieci istniejących dróg.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 15:08:09
Komentarze
Polityka Prywatności