Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Znak B-13 umieszcza się na drogach, po których przewożenie towarów wybuchowych lub łatwo zapalnych może stanowić duże zagrożenie w razie awarii pojazdu lub wypadku. Dotyczy to zagrożenia zarówno osób (ulice w zwartej zabudowie miast, tereny rekreacyjne), jak i budowli (tunele, zapory wodne, obiekty zabytkowe itp.).

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 15:08:09
Komentarze
Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Polityka Prywatności