Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Znak B-13 umieszcza się na drogach, po których przewożenie towarów wybuchowych lub łatwo zapalnych może stanowić duże zagrożenie w razie awarii pojazdu lub wypadku. Dotyczy to zagrożenia zarówno osób (ulice w zwartej zabudowie miast, tereny rekreacyjne), jak i budowli (tunele, zapory wodne, obiekty zabytkowe itp.).

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 15:08:09
Komentarze
Znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-46.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Polityka Prywatności