Kategoria znaków

Znak B-13A Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.

Znak B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" stosuje się w celu wyeliminowania z ruchu wszelkich pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Dotyczy to dróg, po których przewożenie towaru niebezpiecznego może w razie awarii pojazdu lub wypadku stanowić szczególnie duże zagrożenie dla osób, mienia lub środowiska.

W przypadku konieczności wyeliminowania ruchu tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu pod znakiem B-13a umieszcza się tabliczkę z odpowiednim napisem. Zakaz wyrażony znakiem B-13a może dotyczyć niektórych okresów doby, np. godzin szczytu.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 15:08:09
Komentarze
Ostatnie:
15.11.2020 15:12
Dodał(a): ~Marek
Jaki znak?
13.09.2018 17:32
Dodał(a): ~Her
z TOWARAMI
25.08.2018 16:01
Dodał(a): ~Zamki
jaką tabliczkę?
Polityka Prywatności