Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku

Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości po- nad...m" stosuje się przed miejscami, w których skręcanie lub zawracanie pojazdów o długości większej niż wskazana na znaku jest bardzo utrudnione lub niemożliwe.

Potrzeba zastosowania takiego znaku może wystąpić na drogach o bardzo małych promieniach tuków poziomych, przy wjazdach na promy nieprzystosowane do przewozu długich pojazdów, na ulicach bez przejazdu, na których zawracanie długich pojazdów byłoby utrudnione lub niemożliwe, oraz w innych miejscach, gdzie wjazd tego typu pojazdów powodowałby utrudnienia w ruchu.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:21:48
Komentarze
Ostatnie:
24.08.2018 9:54
Dodał(a): ~Paweł
Piotr, zakaz brzmi "zakaz wjazdu pojazdów..." czyli zapewne samochodów osobowych również
24.07.2018 10:20
Dodał(a): ~Piotr
czy zakaz ten dotyczy również samochodów osobowych ? czy tylko ciężarowych ?
16.09.2017 17:31
Dodał(a): ~xxx
tuków????
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak BT-4 „stop — zwrotnica eksploatowana jednostronnie" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Polityka Prywatności