Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku

Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości po- nad...m" stosuje się przed miejscami, w których skręcanie lub zawracanie pojazdów o długości większej niż wskazana na znaku jest bardzo utrudnione lub niemożliwe.

Potrzeba zastosowania takiego znaku może wystąpić na drogach o bardzo małych promieniach tuków poziomych, przy wjazdach na promy nieprzystosowane do przewozu długich pojazdów, na ulicach bez przejazdu, na których zawracanie długich pojazdów byłoby utrudnione lub niemożliwe, oraz w innych miejscach, gdzie wjazd tego typu pojazdów powodowałby utrudnienia w ruchu.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:21:48
Komentarze
Ostatnie:
16.09.2017 17:31
Dodał(a): ~xxx
(IP: 78.8.94.*)
tuków????
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Znak AT-5 „ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)