Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku

Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości po- nad...m" stosuje się przed miejscami, w których skręcanie lub zawracanie pojazdów o długości większej niż wskazana na znaku jest bardzo utrudnione lub niemożliwe.

Potrzeba zastosowania takiego znaku może wystąpić na drogach o bardzo małych promieniach tuków poziomych, przy wjazdach na promy nieprzystosowane do przewozu długich pojazdów, na ulicach bez przejazdu, na których zawracanie długich pojazdów byłoby utrudnione lub niemożliwe, oraz w innych miejscach, gdzie wjazd tego typu pojazdów powodowałby utrudnienia w ruchu.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:21:48
Komentarze
Ostatnie:
16.09.2017 17:31
Dodał(a): ~xxx
tuków????
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Polityka Prywatności