Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

OZnacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t" stosuje się przed odcinkami dróg, których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Na znaku podaje się wartość wynikającą z rzeczywistej nośności obiektu lub drogi.

W uzasadnionych przypadkach znak ten może być stosowany również w związku z istnieniem przy drodze obiektów zabytkowych lub innych, dla których wstrząsy wynikające z ruchu ciężkich pojazdów są szkodliwe.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:21:48
Komentarze
Ostatnie:
9.01.2018 13:57
Dodał(a): ~PZ
rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku A więc jedynie patrole wyposażone w wagę mogą karać kierujących za nieprzestrzeganie tego znaku drogowego. To częsty błąd przy organizacji ruchu. W większości przypadków powinien być umieszczany znak B-5 z podanym tonażem i wtedy dotyczy to dopuszczalnej masy całkowitej która ujęta jest w dowodzie rejestracyjnym (F2)
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Znak D-46 „droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną.
Polityka Prywatności