Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

OZnacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t" stosuje się przed odcinkami dróg, których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Na znaku podaje się wartość wynikającą z rzeczywistej nośności obiektu lub drogi.

W uzasadnionych przypadkach znak ten może być stosowany również w związku z istnieniem przy drodze obiektów zabytkowych lub innych, dla których wstrząsy wynikające z ruchu ciężkich pojazdów są szkodliwe.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:21:48
Komentarze
Ostatnie:
9.01.2018 13:57
Dodał(a): ~PZ
rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku A więc jedynie patrole wyposażone w wagę mogą karać kierujących za nieprzestrzeganie tego znaku drogowego. To częsty błąd przy organizacji ruchu. W większości przypadków powinien być umieszczany znak B-5 z podanym tonażem i wtedy dotyczy to dopuszczalnej masy całkowitej która ujęta jest w dowodzie rejestracyjnym (F2)
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Polityka Prywatności