Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-23 Zakaz zawracania

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak B-23 „zakaz zawracania" stosuje się w celu zabronienia zawracania, jeżeli manewr ten, zwłaszcza gdy jest często wykonywany, może powodować utrudnienie ruchu, w szczególności podczas dużego jego natężenia i stosunkowo małej szerokości drogi (jezdni) lub pasa dzielącego jezdnie. Znak ten dotyczy odcinka drogi od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie. Znak umieszcza się:
— w pobliżu skrzyżowania, jeżeli ma dotyczyć tylko skrzyżowania,
— w oddaleniu od skrzyżowania, jeżeli zakaz ma objąć również odcinek drogi poprzedzający skrzyżowanie.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:30:29
Komentarze
Ostatnie:
13.12.2017 11:32
Dodał(a): ~123
nie
26.05.2017 3:21
Dodał(a): ~okok
A czy można skręcić w lewo?
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Polityka Prywatności