Kategoria znaków

Znak B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Znak B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" stosuje się w celu wskazania obowiązku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu jadącym z przeciwka.

Znak stosuje się przed takimi zwężonymi odcinkami jezdni, nieprzekraczającymi 150 m, na których nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 m, i które są w całości (łącznie z wjazdem na nie) widoczne dla kierujących zbliżających się do miejsca umieszczenia znaku B-31.

Znak B-31 należy umieszczać możliwie blisko zwężenia, nie dalej niż 20 m od niego. Jeżeli takie umieszczenie nie jest możliwe, to na tabliczce T-21 pod znakiem należy podać rzeczywistą odległość znaku od początku zwężenia.

Jednocześnie z zastosowaniem znaku B-31, z przeciwnej strony zwężenia należy umieścić znak D-5. Jeżeli natężenie ruchu w przeciwnych kierunkach ulega dużym wahaniom w ciągu doby, pierwszeństwo przejazdu przez zwężony odcinek drogi może być zmieniane w ustalonych okresach doby przez zmianę znaków B-31 i D-5.

Przy określaniu pierwszeństwa przejazdu na zwężonych odcinkach jezdni należy dokonać analizy warunków drogowo-ruchowych, a w szczególności:
— kierunków pochyleń podłużnych jezdni przed i na zwężeniu,
— natężenia ruchu pojazdów dla każdego kierunku,
— struktury rodzajowej pojazdów,

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:30:29
Komentarze
Ostatnie:
23.08.2019 15:08
Dodał(a): ~Kaskaa
Fabian,
a dlaczego? Przecież zabrania.
Kasia
17.10.2018 18:10
Dodał(a): ~fabian
ten znak nie należy do znakuw zakazu\\\\r\\\\n
Polityka Prywatności