Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-33 Ograniczenie prędkości

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Znak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka dodatkowa z symbolem pojazdu, do którego się on odnosi.

Znak B-33 „ograniczenie prędkości" powinien być umieszczony tylko w tych przypadkach, gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowane oznakowanie ostrzegawcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą w niedostateczny sposób wskazywać kierującym na konieczność zmniejszenia prędkości.

Znak B-33 w zasadzie powinien być poprzedzony znakami ostrzegawczymi podającymi przyczynę ograniczenia prędkości, np. roboty na drodze, niebezpieczny zakręt, śliska jezdnia, inne niebezpieczeństwo itp. Nie stosuje się znaków B-33, jeżeli kierujący w jednoznaczny, niebudzący wątpliwości sposób może ocenić geometrię drogi oraz jej stan techniczny. Liczba podana na znaku wyraża prędkość w km/h; podaje się ją z dokładnością do 10 km/h.

Prędkość podawana na znaku B-33 nie powinna być mniejsza niż:
— 50 km/h poza obszarem zabudowanym; niższe prędkości można stosować wyjątkowo na krótkich odcinkach, jeżeli spowodowane jest to stanem technicznym drogi lub obiektu drogowego albo nagłą zmianą geometrii drogi niezauważalnej dla kierujących, np. mały promień tuku na łącznicy na węźle, a także przy czasowych zmianach organizacji ruchu drogowego,
— 30 km/h w obszarze zabudowanym, chyba że zastosowano progi zwalniające.

W przypadku ograniczenia prędkości wynikającego ze stosowania progów zwalniających dopuszcza się ograniczenie prędkości poniżej 30 km/h odpowiednio do kształtu i wymiaru progów. W tym przypadku liczba wyrażająca ograniczenie prędkości na znaku B-33 może być podawana z dokładnością do 5 km/h.

Znak B-33 umieszcza się, gdy działania techniczne w zakresie poprawy geometrii drogi, stanu nawierzchni, oddzielenia ruchu pieszego od ruchu pojazdów itp. nie wpływają w dostateczny sposób na poprawę bezpieczeństwa.

Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 można stosować:
— jeżeli odcinek drogi o śliskiej nawierzchni jest poprzedzony bardzo szorstką lub szorstką nawierzchnią,
— dla oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
— w innych uzasadnionych okolicznościach, np. na niektórych tukach, gdy ograniczenie prędkości powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

W razie potrzeby ograniczenia prędkości, np. ze względu na stan nawierzchni, nośność obiektu mostowego, nadmierny hałas, geometrię drogi itp. tylko dla określonych rodzajów pojazdów, np. motocykli, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, pojazdów silnikowych z przyczepą, pojazdów z przyczepą kempingową, autobusów, trolejbusów, pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi, pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę — pod znakiem B-33 należy umieścić tabliczkę z symbolem takiego pojazdu.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:40:16
Komentarze
Ostatnie:
6.04.2018 13:47
Dodał(a): ~mama2
Czy jadąc drogą dwupasmową w obszarze zabudowanym, gdzie ograniczenie wynosi 70, błędem jest jechać z prędkością 50km/h? Syn zdając egzamin na prawo jazdy, miał to uznane za błąd.. zawsze myślałam, że nie można przekroczyć określonej prędkości, a okazuje się, że nie mozna też jechać wolniej... dziwne
3.11.2017 10:58
Dodał(a): ~Andrzej
i jest pytanie stoi znak B-33 w obszarze zabudowanym, prędkość wskazana na znaku to 40 km/h Poruszam się z prędkością 91 km/h . Czy w tej sytuacji przekroczyłem prędkość o 51, zy o 41 km/h, jeśli prędkość podana na znaku jest z dokładnością do 10 km/h?
26.05.2017 7:25
Dodał(a): ~Gość
A gdzie reszta informacji o tym że znak ten w obszarze zabudowanym może podnieść prędkość oraz że ten właśnie znak nie podnosi prędkości na obszarze zabudowanym dla pojazdów powyżej 3,5 tony?
Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Polityka Prywatności