Kategoria znaków

Znak B-33 Ograniczenie prędkości

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Znak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka dodatkowa z symbolem pojazdu, do którego się on odnosi.

Znak B-33 „ograniczenie prędkości" powinien być umieszczony tylko w tych przypadkach, gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowane oznakowanie ostrzegawcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą w niedostateczny sposób wskazywać kierującym na konieczność zmniejszenia prędkości.

Znak B-33 w zasadzie powinien być poprzedzony znakami ostrzegawczymi podającymi przyczynę ograniczenia prędkości, np. roboty na drodze, niebezpieczny zakręt, śliska jezdnia, inne niebezpieczeństwo itp. Nie stosuje się znaków B-33, jeżeli kierujący w jednoznaczny, niebudzący wątpliwości sposób może ocenić geometrię drogi oraz jej stan techniczny. Liczba podana na znaku wyraża prędkość w km/h; podaje się ją z dokładnością do 10 km/h.

Prędkość podawana na znaku B-33 nie powinna być mniejsza niż:
— 50 km/h poza obszarem zabudowanym; niższe prędkości można stosować wyjątkowo na krótkich odcinkach, jeżeli spowodowane jest to stanem technicznym drogi lub obiektu drogowego albo nagłą zmianą geometrii drogi niezauważalnej dla kierujących, np. mały promień tuku na łącznicy na węźle, a także przy czasowych zmianach organizacji ruchu drogowego,
— 30 km/h w obszarze zabudowanym, chyba że zastosowano progi zwalniające.

W przypadku ograniczenia prędkości wynikającego ze stosowania progów zwalniających dopuszcza się ograniczenie prędkości poniżej 30 km/h odpowiednio do kształtu i wymiaru progów. W tym przypadku liczba wyrażająca ograniczenie prędkości na znaku B-33 może być podawana z dokładnością do 5 km/h.

Znak B-33 umieszcza się, gdy działania techniczne w zakresie poprawy geometrii drogi, stanu nawierzchni, oddzielenia ruchu pieszego od ruchu pojazdów itp. nie wpływają w dostateczny sposób na poprawę bezpieczeństwa.

Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 można stosować:
— jeżeli odcinek drogi o śliskiej nawierzchni jest poprzedzony bardzo szorstką lub szorstką nawierzchnią,
— dla oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
— w innych uzasadnionych okolicznościach, np. na niektórych tukach, gdy ograniczenie prędkości powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

W razie potrzeby ograniczenia prędkości, np. ze względu na stan nawierzchni, nośność obiektu mostowego, nadmierny hałas, geometrię drogi itp. tylko dla określonych rodzajów pojazdów, np. motocykli, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, pojazdów silnikowych z przyczepą, pojazdów z przyczepą kempingową, autobusów, trolejbusów, pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi, pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę — pod znakiem B-33 należy umieścić tabliczkę z symbolem takiego pojazdu.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:40:16
Komentarze
Ostatnie:
8.04.2019 8:29
Dodał(a): ~znakiB-33
Znak bezwzględnie nie może podawać mniejszych wartości jak 5 km/h.

To zreszto prowadziło by to do absurdalnych sytuacji. Czyli jak jest umieszczone ograniczenie prędkości np. do 1 czy 2 km/h, to jest niezgodne z realiami czy umiecie się z taką prędkością poruszać pojazdem. Chyba zaprzęgowym gdy koń jedzie na wyczerpaniu. Pieszo szybciej jest.

A dokładnie też nie może podawać znak b-33 prędkości np. 8, 15, 25, 44 km/h.

W tamtym komentarzu podałem stopniowanie znaku b-33 i powtórzę go (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140).
8.04.2019 8:13
Dodał(a): ~znakiB-33
Zapomniałeś dodać o tym (w nawiasie)

Prędkość podawana na znaku B-33 nie powinna być mniejsza niż:

— 50 km/h poza obszarem zabudowanym; niższe prędkości można stosować wyjątkowo na krótkich odcinkach, jeżeli spowodowane jest to stanem technicznym drogi lub obiektu drogowego albo nagłą zmianą geometrii drogi niezauważalnej dla kierujących, np. mały promień tuku na łącznicy na węźle, a także przy czasowych zmianach organizacji ruchu drogowego,

— 30 km/h w obszarze zabudowanym, chyba że zastosowano progi zwalniające. (lub bardzo słaby stan techniczny drogi)

(_ 80 km/h na drogach ekspresowych jednojezdniowych i dwujezdniowych i autostradach, stosuje się niższe wartości gdy jest zablokowany pas ruchu, lub jest słaby stan techniczny drogi, przy czasowych organizacjach ruch)

Znaki nie powinny podawać mniej niż
30 w obszarze zabudowanym, 50 po za obszarem zabudowanym, 80 na drogach ekspresowych i autostradach.

Znaki b-33 ograniczenie prędkości podaje liczby wymnienione poniżej.
(5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140)

5 km/h nie tylko stosuje się na progach ale także na macie dezynfekcji, i wjazdach do garaży i rejonie parkingu.
6.04.2018 13:47
Dodał(a): ~mama2
Czy jadąc drogą dwupasmową w obszarze zabudowanym, gdzie ograniczenie wynosi 70, błędem jest jechać z prędkością 50km/h? Syn zdając egzamin na prawo jazdy, miał to uznane za błąd.. zawsze myślałam, że nie można przekroczyć określonej prędkości, a okazuje się, że nie mozna też jechać wolniej... dziwne
3.11.2017 10:58
Dodał(a): ~Andrzej
i jest pytanie stoi znak B-33 w obszarze zabudowanym, prędkość wskazana na znaku to 40 km/h Poruszam się z prędkością 91 km/h . Czy w tej sytuacji przekroczyłem prędkość o 51, zy o 41 km/h, jeśli prędkość podana na znaku jest z dokładnością do 10 km/h?
26.05.2017 7:25
Dodał(a): ~Gość
A gdzie reszta informacji o tym że znak ten w obszarze zabudowanym może podnieść prędkość oraz że ten właśnie znak nie podnosi prędkości na obszarze zabudowanym dla pojazdów powyżej 3,5 tony?
Polityka Prywatności