Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-34 Koniec ograniczenia prędkości

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.

Znak B-34 „koniec ograniczenia prędkości" stosuje się w celu uchylenia ograniczenia prędkości, wprowadzonego znakiem B-33. Znak B-34 umieszcza się na końcu odcinka drogi o ograniczonej prędkości, jeżeli ograniczenie to nie zostało uchylone przez skrzyżowanie.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:40:16
Komentarze
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Polityka Prywatności