Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

Znak B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju" stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy ograniczonego postoju. Umieszcza się go na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej znakami B-39, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak B-39.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:40:16
Komentarze
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Polityka Prywatności