Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

Znak B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju" stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy ograniczonego postoju. Umieszcza się go na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej znakami B-39, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak B-39.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:40:16
Komentarze
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu.
Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Polityka Prywatności