Kategoria znaków

Znak B-41 Zakaz ruchu pieszych

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Znak B-41 „zakaz ruchu pieszych" stosuje się w celu wyeliminowania pieszych z drogi w tych miejscach, w których ich obecność ze względu na warunki lokalne, np. brak chodnika i duży ruch samochodów, zwłaszcza ciężarowych, może stwarzać niebezpieczeństwo nie tylko dla nich, ale i dla ruchu pojazdów. Znak dotyczy tej strony drogi, po której jest umieszczony. Jeżeli zakaz ma dotyczyć całej drogi, znaki B-41 umieszcza się po obu jej stronach.

Znak B-41 stosuje się: — na odcinkach dróg posiadających wydzielony poza koroną drogi ciąg pieszy, pieszo-rowero- wy, drogi dojazdowe, gdzie istnieje możliwość obsługi ruchu pieszego poza pasem drogowym, — wzdłuż nowych odcinków dróg, zwłaszcza obwodnic, które nie służą obsłudze ruchu pieszego, a ruch ten może odbywać się wzdłuż ciągów tradycyjnych.

Umieszczając znak B-41, należy zapewnić pieszym (w razie potrzeby wskazać im) bezpieczny ciąg komunikacyjny. W tym celu zaleca się umieszczanie tabliczek, wskazujących możliwość korzystania z drogi, np. z napisem „Przejście po drugiej stronie ulicy".

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:40:16
Komentarze
Polityka Prywatności