Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C- 2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem" stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w prawo za znakiem. Znak C-2 stosuje się na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w prawo. Na skrzyżowaniu typu „T" znak C-2 umieszcza się na:
— wlocie prowadzącym do drogi jednokierunkowej,
— wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów w lewo, np. z powodu znacznego natężenia ruchu pojazdów na drodze poprzecznej, a skręcanie w lewo spowodowałoby utrudnienie ruchu i pogorszenie bezpieczeństwa.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Polityka Prywatności