Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C- 8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo" stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w prawo lub w lewo.

Znak C-8 umieszcza się przed skrzyżowaniem, gdy geometria skrzyżowania lub przyjęta organizacja ruchu uniemożliwia przejazd pojazdów na wprost przez skrzyżowanie.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.
Polityka Prywatności