Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C- 8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo" stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w prawo lub w lewo.

Znak C-8 umieszcza się przed skrzyżowaniem, gdy geometria skrzyżowania lub przyjęta organizacja ruchu uniemożliwia przejazd pojazdów na wprost przez skrzyżowanie.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Polityka Prywatności