Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C- 8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo" stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w prawo lub w lewo.

Znak C-8 umieszcza się przed skrzyżowaniem, gdy geometria skrzyżowania lub przyjęta organizacja ruchu uniemożliwia przejazd pojazdów na wprost przez skrzyżowanie.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności