Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C-12 Ruch okrężny

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znak C-12 „ruch okrężny" stosuje się na skrzyżowaniach dróg w celu wskazania kierującym, że ruch pojazdów odbywa się dookoła wyspy w kierunku wskazanym na znaku.

Znak C-12 umieszcza się w odległości do 25 m przed skrzyżowaniem. Nie umieszcza się znaku C-12 przed takimi skrzyżowaniami z ruchem dookoła wyspy, przez które przebiega dodatkowo odcinek jezdni przecinający wyspę centralną, lub w przypadkach kiedy jednej z dróg przyznano pierwszeństwo.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Ostatnie:
23.10.2015 15:03
Dodał(a): ~MrErdek1
Wiecej tuhttp://mrerdek1.blogspot.com/2015/07/39-ruch-okrezny-instrukcja-obsugi-rond.html
23.10.2015 15:02
Dodał(a): ~MrErdek1
Nie mówię tu o polskiej patologii jaką jest znakowanie znakami C-12 obiektów które nie są \"Skrzyżowaniami o ruchu okrężnym\".
23.10.2015 15:00
Dodał(a): ~MrErdek1
Znak C-12 informuje kierujących, że ruch na skrzyżowaniu (o ruchu okrężnym skoro obowiązuje on w formie nakazu na tym skrzyżowaniu) odbywa się dokoła wyspy (na skrzyżowaniu z wyspą) lub dookoła placu (na skrzyżowaniu w formie placu) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli dokładnie tak jak pokazują to strzałki na znaku a nie na wprost, w lewo lub w prawo obok wyspy, bo to nie jest znak C-9, a SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM nie jest w całości jednym skrzyżowaniem opisanym w art. 2.10 ustawy. Tak się na nim jedzie na wprost dookoła placu jak żużlowcy jadą na torze żużlowym lub lekkoatleci biegają na bieżni stadionu.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Polityka Prywatności