Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C-13 Droga dla rowerów

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.

Znak C-13 „droga dla rowerów" stosuje się w celu wyeliminowania z drogi innych niż rowery pojazdów. Znak ten umieszcza się bezpośrednio przy wjeździe na drogę dla rowerów. W przypadku gdy droga dla rowerów znajduje się z jednej strony jezdni ogólnodostępnej i znak C-13 nie jest widoczny z jezdni, należy przy niej umieścić znak B-9.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Ostatnie:
9.04.2019 19:28
Dodał(a): ~pieczarka2
czy na ulicy jednokierunkowej rowerzysta może jechać po lewej stronie jezdni, potem skręcając na skrzyżowaniu w lewą stronę..
26.04.2018 6:42
Dodał(a): ~kagatos
Jakie kary grożą rowerzystom, którzy poruszają się po jezdni a nie po drodze dla rowerów oraz pieszym korzystającym z drogi dla rowerów
26.04.2018 6:39
Dodał(a): ~kagatos
Czy drogą dla rowerów mogą poruszać się piesi????
Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
Polityka Prywatności