Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C-13A Koniec drogi dla rowerów

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów" stosuje się w celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga dla rowerów i następuje włączenie do jezdni, na której odbywa się ruch innych pojazdów.

Znak C-13a stosuje się przed miejscami, gdzie ciąg rowerowy kierowany jest na drugą stronę drogi, a warunki lokalne nie pozwalają na bezpieczne wyznaczenie przejazdu rowerzystów. W takim miejscu rowery powinny być przeprowadzane po przejściu dla pieszych.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Polityka Prywatności