Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C-13A Koniec drogi dla rowerów

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów" stosuje się w celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga dla rowerów i następuje włączenie do jezdni, na której odbywa się ruch innych pojazdów.

Znak C-13a stosuje się przed miejscami, gdzie ciąg rowerowy kierowany jest na drugą stronę drogi, a warunki lokalne nie pozwalają na bezpieczne wyznaczenie przejazdu rowerzystów. W takim miejscu rowery powinny być przeprowadzane po przejściu dla pieszych.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-46.
Informuje o granicy obszaru administracyjnego.
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Polityka Prywatności