Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C-15 Koniec minimalnej prędkości

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Polityka Prywatności