Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C-15 Koniec minimalnej prędkości

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Polityka Prywatności