Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C-16A Koniec drogi dla pieszych

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych" stosuje się w celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga przeznaczona wyłącznie dla pieszych oznaczona znakiem C-16.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Polityka Prywatności