Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C-16A Koniec drogi dla pieszych

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych" stosuje się w celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga przeznaczona wyłącznie dla pieszych oznaczona znakiem C-16.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Polityka Prywatności