Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak C-16A Koniec drogi dla pieszych

Kategoria znaków: C - Znaki nakazu

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych" stosuje się w celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga przeznaczona wyłącznie dla pieszych oznaczona znakiem C-16.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:02:23
Komentarze
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Polityka Prywatności