Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E- 1A Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

Uprzedza o wyjeździe z autostrady.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Polityka Prywatności