Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E- 2D Drogowskaz tablicowy nad jezdnią na autostradzie


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Polityka Prywatności