Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E- 9 Drogowskaz do muzeum


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Polityka Prywatności