Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię.
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Polityka Prywatności