Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Znak BT-3 „blokada zwrotnicy" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Polityka Prywatności