Kategoria znaków

Znak E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Znak BT-4 „stop — zwrotnica eksploatowana jednostronnie" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
Polityka Prywatności