Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Polityka Prywatności