Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności