Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E-12 Drogowskaz do punktu widokowego


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Znak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Oznacza wyjazd z miejscowości
Polityka Prywatności