Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E-18A Koniec miejscowości

Oznacza wyjazd z miejscowości


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi
Polityka Prywatności