Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E-19 Obwodnica

Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Polityka Prywatności