Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E-20 Tablica węzła drogowego na autostradzie

Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Znak D-46 „droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną.
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Polityka Prywatności