Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T- 3 Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Oznacza wyjazd z miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.