Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T- 3 Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Polityka Prywatności