Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T- 3a Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 10:05:01
Komentarze
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór
Polityka Prywatności