Kategoria znaków

Znak T- 4 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności