Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T- 5 Tabliczka wskazująca początek drogi krętej


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Polityka Prywatności