Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T- 6a Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 10:05:12
Komentarze
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Znak AT-4 „stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
Polityka Prywatności