Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T- 8 Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Polityka Prywatności