Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T- 8 Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Polityka Prywatności