Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T-11 Tabliczka wskazująca przeprawę promową


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
Polityka Prywatności