Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T-14 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Polityka Prywatności