Kategoria znaków

Znak T-23a Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 10:05:50
Komentarze
Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
Polityka Prywatności